(Dagbladet): Mistenkte NAV at du drev med trygdesvindel, kunne de fram til 2010 innhente sensitiv informasjon om deg gjennom metoder ikke engang politiet kunne benytte seg av.

Etaten kunne søke opp sensitiv informasjon om både deg dine og familiemedlemmer, blant annet ved å sjekke telefonsamtaler og se internettsøkene dine.

Da det ble avslørt i Dagbladet i november 2010 – etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom, den gang Post- og teletilsynet) slo alarm om det de kalte «problematisk for rettssikkerheten», ble det rabalder.

Bare en instruks

Ifølge Nkom ble hullene tettet allerede den gang, slik at NAV ikke lenger har mulighet til å spionere på brukerne sine.

– Slik jeg forstår det ble NAV, i slutten av 2010 eller begynnelsen av 2011, bedt av Arbeidsdepartementet om ikke å bruke den fullmakten etaten tidligere i 2010 hadde fått anledning til å bruke, etter en lovendring.

Det sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) direktør, Elisabeth Sørbøe Aarsæther, til Dagbladet.

– Hullet ble tettet i forbindelse med Datalagringsdirektivet, som er vedtatt av Stortinget. NAV har en instruks på seg til ikke å benytte sine fullmakter på dette området, sier hun.

Men direktivet har ikke trådt i kraft.

Det er snart gått ett år siden EU-domstolen vedtok at Datalagringsdirektivet er ugyldig. EU mener direktivet er for inngripende på privatlivet.

Derfor er instruksen fra Arbeidsdepartementet bare det: en instruks. Det er derfor ikke er kjent hvordan det kontrolleres at NAV ikke den dag i dag fortsatt benytter seg av muligheten til å søke opp sensitive opplysninger om brukerne sine.

NAV sier de «gjennomfører kvalitetskontroller» for å påse at det ikke skjer.

Les mer i Dagbladet.

ektenyheter