Finnmarksrederen Sondre Rødberg Kristoffersen flytta fra Alta til Andøy. Dette skal følge fiskeriavisen «Kyst og Fjord» ha gitt han en ekstragevinst på 40 millioner kroner ved salget av to fiskefartøy, skriver Nord24

Reglene som skulle sikre at fiskefartøy og kvoter ikke forsvinner ut av Finnmark virker i flere tilfeller mot sin hensikt. Reglene om fylkesbinding innebærer at fiskefartøy skal omsettes innad i fylket, men dette kan omgås ved at eieren flytter ut, tar båtene og kvotene med seg, og så venter et år før han selger. Fartøyene kan da omsettes fritt utenfor Finnmark, noe som gir en vesentlig bedre pris enn i et svært begrenset marked innenfor fylkesgrensen.

ektenyheter