Mange somaliske innvandrere opplever at de blir ydmyket i Nav-systemet, mens Nav-ansatte oppfatter somaliere som kravstore og lite motiverte, viser en ny Fafo-rapport.

I Fafo-rapporten sier flere av somalierne at følelsen av å bli ydmyket fører til tilbaketrekning, apati og økt motvilje mot systemet.

De Nav-ansatte oppfatter somaliere som kravstore og lite motiverte, mens andre legger vekt på at de tilgjengelige virkemidlene ikke fungerer godt nok for denne gruppen, ifølge rapporten.

Les mer på Forskning.no.

ektenyheter