Det har blitt en trend at folk forsøker å unngå en hver form for soleksponering. Selv om soling er skadelig i store doser er vitenskapen nokså entydig på at litt sol hver dag er svært positivt for helse og velvære. Dessverre er den overveldende dokumentasjonen på solingens positive sider så lite belyst i vanlig media at det er en Ekte Nyhet.

 


ektenyheter