Hen forteller at finansdepartementets og skatteetatens praktisering av kildeskatten
fører til at pensjonister, både eldre og uføre, tvinges til å returnere til Norge
enten de er alene, eller har familie.
Les mer.

ektenyheter