Spørsmålet om hvordan man skal justere grenser, bevare tjenestetilbud, fordele penger og utvikle byer og tettsteder kommer til å bli tema i alle landets kommuner som skal diskutere sammenslåing.
Les mer.

ektenyheter