Kontrollutvalget til kommunen har nå felt en knusende dom over håndteringen av barnevernssaken. Advokaten til Skodje kommune derimot mener utvalget har bommet fullstendig i sin vurdering.

Det var i mars i fjor at familien Fremmerlid Sørset stod fram i programmet «Vårt lille land» på TV 2.

Der fortalte de historien om hvordan ledelsen ved Stette skule sendte bekymringsmelding til barnevernet etter at familien ba om tilpasset opplæring i matematikk for sønnen Are (11).

Skoleledelsen mente foreldrene viste et høyt konfliktnivå i kommunikasjonen med skolen. De koblet derfor inn barnevernet og mente de burde undersøke oppvekstsvilkårene til Are.

Meldingen slo ned som en bombe i den ressurssterke familien. Pappa Torgrim jobber i Nordsjøen, mens mamma Bente er lærer. Begge ble sykmeldt mens barnevernet forsøkte å finne tegn på at Are var utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Etter to og et halvt års kamp mot kommune, barnevern og en svært belastende rykteflom i bygda, tok kommunens eget kontrollutvalg tak i saken.

Det siste halve året har utvalget fått alle fakta på bordet og gått grundig gjennom håndteringen av konflikten mellom familien og kommunen.

Konklusjon er knusende for ledelsen i Skodje kommune:

Skolen hadde ikke grunnlag for å melde familien til barnevernet. Saksbehandlingen har vært vilkårlig og kritikkverdig, mener kontrollutvalget.

Les hele saken og se reportasjen på TV2.no.

ektenyheter