PST legger onsdag fram sin ugraderte trusselvurdering for 2015, og trolig vil sikkerhetstjenesten konkludere med at det fortsatt er ekstrem islamisme som utgjør den største terrortrusselen mot Norge, slik tilfellet har vært de siste to årene.
Les mer.

ektenyheter