I Sverige, USA, Canada, England og de fleste av EU-landene er det ingen øvre grense for hvor mye vitaminer og mineraler kosttilskudd kan inneholde. I Norge har derimot politikerne og helsebyråkratene forbudt kosttilskudd med høyere doser enn en lav øvre grense. Alle kosttilskudd med høyere innhold enn disse lave maksdosene, regnes som legemidler i Norge og man må ha legeresept for å få tak i dette. , og man får på grunn av dette nærmest et forbud mot fornuftig doserte kosttilskudd i Norge, selv om de blant annet i vårt naboland Sverige selges fritt som kosttilskudd uten legeresept.
Les mer.

ektenyheter