Jørgen Lorentzen, Agnes Bolsø og andre såkalte «forskere» må enten begynne å dokumentere sine resultater, eller bli politikere som vi andre som har hypoteser og meninger om både det ene og det andre.

I 2009 ble det bevilget neste 21 milliarder kroner til forskning over statsbudsjettet. Cirka 8,5 milliarder kroner av disse går til forskning på universiteter og høgskoler.

Det har i mange år vært en politisk målsetning at en skal bruke én prosent av bruttonasjonalproduktet i Norge på forskning. I 2009 brukte en 0,75 prosent av BNP på forskning. Men hva går disse pengene egentlig til?

Norge er et land hvor det forskes på mye rart som neppe vil gi seg utslag på BNP. Norge gjør det skarpt når Lg Nobelprisen deles ut.: Denne prisen blir utdelt til særlig latterlig forskning.

Les mer på E24.no.

ektenyheter