Ferske tall fra Nav viser at flere vil miste jobben i år og til neste år. Dårlige tider i oljebransjen gjør at 90.000 vil være arbeidsledige i 2016.

Tirsdag la Nav frem sine prognoser og de viser at det vil bli cirka 7 000 flere uten jobb i år enn i fjor og at ledigheten vil fortsette å øke med om lag 8 000 personer i 2016.

– Vi er mer pessimistiske for neste år enn det vi var i høst. Det skyldes blant annet at den betydelige nedgangen i prisen på nordsjøolje det siste halvåret har skapt usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi. Vi regner med at ledigheten fortsatt vil øke gjennom 2016, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i Nav.

 

Les mer i NRK.

ektenyheter