I 2012 skulle bonden skille ut en tomt på familiegården Alvøen gård. Bergen kommune brukte rundt en måned på å måle opp tomten og fullføre papirarbeidet. For dette krevde de 427.000 kroner. Hadde Fasmer vært bonde i Tinn kommune i Telemark, ville prisen vært like over 20.000 kroner.

-  Ifølge selvkostprinsippet skal gebyret være så nært den reelle kostnaden til Bergen kommune som mulig. Det er ikke tvil om at dette gebyret er ut av proporsjoner. Det er faktisk en årslønn. Bergen har et gebyrnivå som kveler næringen, mener Fasmer.

Byggesakssjef i kommunen, Petter Wiberg, sier han ikke kjenner til detaljene i saken på Alvøen gård, men at det ikke er tidsbruken som avgjør størrelsen på gebyret.

- Gebyrene beregnes etter andre kriterier enn medgått tid og administrasjon, blant annet areal. Det er bystyret som fastsetter våre gebyrer hvert år, og gebyrene skal dekke våre kostnader til selvkost. Det er mulig dette ikke er tilfellet i Tinn kommune, sier Wiberg.

Den utskilte landbrukstomten er 1200 kvadratmeter stor – på størrelse med en vanlig boligtomt. Grunnen til at gebyret vokste til nesten en halv million kroner er fordi den totale størrelsen på landbruksområdet, eller teigene, er atskillig større.

 

Les hele saken på Aftenposten.no.

 

ektenyheter