Oversatt: Vindturbiner varer kun halve tiden av hva man før trodde i følge en ny undersøkelse. Men selv i deres korte levetid kan de gjøre stor skade. Vindmølleparker ødelegger bestanden til sjeldne fugler og flaggermus verden rundt. Noen ganger er de nær  ved å bli utryddet.

De fleste miljøforkjempere vil bare ikke vite. Fordi de er så desperate i sin tro på fornybar energi, at de er i fornektelse. Men bevisene foreslår (iallefall i dette århundret) at fornybar energi er en større trussel mot dyrelivet enn såkalte klimaendringer.

Les mer i The Spectator.

ektenyheter