Og så var det faktaene da
Vi vet alle hvor Cicerofolket har sine mange merksnodige utspill fra. Staben sitter trygt inne i sin klimabunker og forholder seg til datamodeller og mandatet fra Klimapanelet. Derfra ser man bare klimaendringer som er menneskeskapte og man opererer utifra forutsetningene at sola ikke har noen stor betydning for klimaet, men det har derimot CO2en som er den dominerende klimadriveren med 90%. Siden denne plantematen har økt sin andel av atmosfæren over de siste 100 årene med hele 0,01% og nå utgjør det faretruende høye nivå på 0,04% så er det selvsagt at dette må føre til at snø er noe som skal høre fortiden til for det meste av menneskeheten. Selv i Nord-Norge skal det altså oppstå snømangel i stadig større deler av året, men denne gjengen helgarderer og spår her om snøen i Hammerfest i år 2050, et år hvor garantert både Kristin Halvorsen og det meste av staben er pensjonert og ikke lengre kan stilles til ansvar for sine mange håpløsheter i muntlig og skriftlig form de siste 25 årene. Muligens ikke så rart de holder seg til en fjern fremtid, for Cicero har tatt systematisk feil i nesten alle sine spådommer om klimaet siden de ble opprettet.
Les mer.

ektenyheter