Luften er ikke for alle. I hvert fall ikke bestandig, og i hvert
fall ikke i Oslo sentrum. Ett tiltak som foreslås for å bedre luftkvaliteten,
er å skru opp bomringsatsene. For dieselbiler foreslås det en tredobling, til
93 kroner, på vanlige dager og en tidobling på dager med dårlig luft. For
bensinbiler foreslås det å øke satsen med 50 prosent, til 46 kroner.
Les mer.

ektenyheter