– Å hindre egne borgeres mulighet til å reise er en helt ny problemstilling, men noe jeg tror blir veldig aktuelt fremover. Utfordringen er at dette må gjøres på mistanke om kriminell aktivitet, ikke basert på personers tro, eller at de tilhører bestemte grupper i folket.
Les mer.

ektenyheter