Andelen av asylsøkerne som fikk innvilget sine søknader, økte med 2,5 prosentpoeng, fra 65 prosent i 2013 til 67,5 prosent i fjor. Men det totale antallet innvilgede søknader har likevel gått ned med 15,5 prosent i samme periode, fra 5.835 i 2013 til 4.929 i 2014.
Les mer.

ektenyheter