Selskapene er ikke hentet fra de andre kategoriene i meldingen: Selskaper der Staten ønsker nasjonal forankring av hovedkontor (typisk Statoil DNB og Telenor), selskaper med andre spesifikt definerte mål ut over det rent forretningsmessige (typisk Posten, NSB og Statkraft), og selskaper som er underlagt sektorpolitiske mål (typisk Vinmonopolet, Statnett, NRK og Gassco).
Les mer.

ektenyheter