Norge eier aksjer og eiendeler for 6.700 milliarder kroner gjennom Oljefondet. Vi
kjøper aksjer, eiendommer og verdipapirer over hele verden.
Les mer.

ektenyheter