– Det er 120.000 skogeiere i dette landet. Mange er veldig små. Dersom de får muligheten til å øke sitt areal, vil det kunne bidra til større inntekter for den enkelte bonde og skogeier og økt verdiskapning for samfunnet, tilføyer Listhaug.
Les mer.

ektenyheter