Det er for eksempel vanskelig å forstå hvorfor lovgiver mener det er opplagt at man bør kjøpe sine bukser på lørdag, mens blomster, planter, kunst og auksjon hører søndagsfreden til.
Les mer.

ektenyheter