I likhet med hva som utspiller seg på sosiale medier, med hensyn til reaksjonene på terroristene, var det enkelte elever som uttrykte sin overbevisning: “Men dere forstår ikke, profeten, han skulle ikke ha blitt tegnet, han er hevet over menneskene”, sa en elev til sin lærer.


Les mer.

ektenyheter