* Etter høsten 2013, er det blitt 39,2 prosent færre ran, fra 1 356 til 824 i fjor. Også innbrudd fra private hjem blir det stadig færre av, men her har det vært en generell nedgang siden 2009.
Les mer.

ektenyheter