3. POLITIAKSJON: Effektivt, profesjonelt og serviceinnstilt politi, med ressurser til forebyggende arbeid og økt status: Svært omstridt.
Les mer.

ektenyheter