Vi kan være uenige, vi kan mene at også dette, som oppfattes som å marsjere mot en bestemt gruppe i deres eget samfunn, ikke er forenlig med våre verdier.
Les mer.

ektenyheter