har innhentet tall fra Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett,
Høyesterett, Justisdepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Deres tall tilsier en kostnad på over seks millioner kroner.
Les mer.

ektenyheter