I 2006 ble Dagen-redaktøren anklaget av UD for å skape konflikt, da han trykket Muhammed-tegningene. Nå krever han en unnskyldning fra daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. Støre sier han ville gjort ting annerledes i dag.
Les mer.

ektenyheter