Hvert år påvises over 4000 nye tilfeller av tarmkreft her i landet, viser tall fra Kreftregisteret. Samtidig betaler stadig flere for en tarmundersøkelse av egen lomme på grunn av lange køer på offentlige sykehus, sier de største privatsykehusene.
Les mer.

ektenyheter