Handelsbalansen for november viser at verdien av råoljeeksporten var på 18,3 milliarder kroner i november, hvilket er 20,1 prosent lavere enn i november i fjor, ifølge .
Les mer.

ektenyheter