Sammenlignet med de aller fleste bransjer fremstår taxinæringen som et museum. Konsolidering har forandret hverdagen for kjøpmenn og bønder, journalister og nyhetsinteresserte, artister og musikkelskere. Ny teknologi har gitt ny konkurranse og nye muligheter. Kodak har gått under, Apple har stått opp igjen.
Les mer.

ektenyheter