Flere såkalte svake grupper blir rammet av kuttene neste år. Blant annet ble det vedtatt å kutte 2,5 millioner kroner i barnevernet, én million i sosialhjelpsutbetalinger og redusere bemanningen både på sykehjemmet (fem årsverk), heldøgnsbemannede omsorgsboliger (tre årsverk) og ikke minst innen bofellesskap og tjenester for psykisk utviklingshemmede, rus og psykiatri (16-17 åsverk).
Les mer.

ektenyheter