För de sittande regeringspartierna och allianspartierna har det visat sig vara viktigare att hålla Sverigedemokraterna utanför ett berättigat inflytande än att vårda den parlamentariska principen med majoritetsbeslut, samt den moraliska principen att demokratiskt valda partier inte skall mobbas, demoniseras eller negativt särbehandlas.
Les mer.

ektenyheter