Når 75 prosent av en bestemt gruppe innvandrerkvinner har overgangsstønad, er det rett og slett en uakseptabel situasjon. Paradokset er at de sterkeste motstanderne av kontantstøtten, SV og AP, vil sørge for at disse kvinnene blir bundet til kjøkkenbenken ved hjelp av overgangsstønad og barnetillegg.   
   
Det var et godt og sosialt innrettet budsjett som ble fremmet 8.oktober, med flere øremerkede tiltak mot de som faktisk er fattige. Dette var det første rene H/FrP-budsjettet noensinne, det ble skrevet historie den dagen. Jeg må også innrømme at jeg var svært spent i forkant og det hadde jeg gitt uttrykk for.
Les mer.

ektenyheter