**En mannlig ansatt i Oslo, som i dag er 40 år, ble i 2010 avskjediget og anmeldt for medvirkning til trygdebedrageri, etter at hans kone, ifølge revisjonen, urettmessig mottok over 170.000 kroner i foreldrepenger. Saken ble henlagt av politiet, men beløpet er sendt til innkreving.
Les mer.

ektenyheter