Kjetil Telle, forsker i Statistisk sentralbyrå

– Foreldre med høy utdanning og inntekt ser ut til å velge barnehager som også har bedre økonomisk handlingsrom. Da er det grunn til å frykte at den utjevningen i sosiale forskjeller som barnehagene skal stå for, er i fare, og i realiteten kan de sosiale forskjellene øke i barnehagen, sier SSB-forsker Kjetil Telle, som står bak .
Les mer.

ektenyheter