Endelig fikk vi århundrets lærerløft, etter lang tids venting. Endelig får vi muligheten til å bli flinke, sånn at folk slutter å snakke negativt om oss. Endelig får vi flinke kollegaer som kan sine fag. Jeg, som er norsklærer på ungdomsskolen, gleder meg til å bli flinkere i matte.
Les mer.

ektenyheter