De lavere satsene i bedriftsbeskatningen vil høyst sannsynlig også slå inn i inntektsbeskatningen, men delvis kompenseres gjennom høyere bruttoskatt (trygdeavgift), og at verdien av rentefradraget reduseres. Dette vil gjøre det mer lønnsomt å spare, mindre lønnsomt å ha lån, og dermed trekke i samme retning som lettelser i formueskatten, noe som underbygger at ytterligere lettelser i formueskatten ikke kan prioriteres.
Les mer.

ektenyheter