Folk fra ulike livssynsgrupper rapporterer at LSD fører til dypt meningsfulle opplevelser. Nylig skrev New York Times som har blitt sterkt inspirert av psykedelika. På LSD opplevde han, at «alle mysteriene som ellers bare blir hvisket ble virkelige og åpenbare». I 1970 skrev myndighetene i Storbritannia at «vi aksepterer gledelig oppriktigheten til våre vitner som hevder at de har oppnådd en større innsikt i egne problemer, og ja, meningen med selve livet, gjennom sin bruk av LSD».
Les mer.

ektenyheter