– Kan ikke sammenligne
– Omkring syv prosent av befolkningen i Sverige i alderen 19-64 år har av helsemessige
årsaker, helt eller delvis forlatt arbeidsmarkedet og mottar kompensasjon fra Sjukersättning
eller Aktivitetserättning, sier Cecilia Fararos, analytiker i Försäkringskassan.
Les mer.

ektenyheter