? Det liberale demokratiet legitimerer denne undertrykkelsen av individene med at den bedrer situasjonen for de svakeste og gir dem mer frihet. Det stiller jeg meg veldig tvilende tvil. Min tese er derimot at systemet har svekket barn, innvandrere, feite, late, eldre og r?ykere og andre svake grupper enda mer. De blir fratatt selvformynderi under dekke av at staten beskytter dem med sin velmenende h?nd.
Les mer.

ektenyheter