Det er et greit standpunkt, men noen saksopplysninger kunne vært greit å ha med på veien. Mathismoen skriver om den sterke økningen i antall flyktninger, men i denne konteksten, der det handler om hvor mange Norge bør ta imot, og om Norges generelle innvandringspolitikk, burde han ha nevnt at det er antall flyktninger i eget land som har økt dramatisk. Sammensetningen fremgår av figuren, som er hentet fra til UNHCR. Som vi ser ble flyktningstrømmene mellom land redusert på 90-tallet, og har deretter ligget ganske stabilt.
Les mer.

ektenyheter