I finansminister Siv Jensens forslag til nytt statsbudsjett er det nemlig lagt opp
til det motsatte: den reelle utgiftsveksten i budsjettet er på 2,3 prosent, mens økonomien
er anslått å vokse med rundt 2 prosent neste år, skriver Dagbladet.
Les mer.

ektenyheter