Sivilforsvaret er den viktigste, statlige ekstraressursen for nød- og beredskapsetatene. Men Sivilforsvarets evne til å støtte og gjøre jobben sin er begrenset og svak på grunn av manglende bemanning, øvelse, materiell og personlig utstyr. Riskrevisjonene ser alvorlig på saken, og skriver at Justis- og beredskapsdepartementet flere ganger er varslet om tilstanden.
Les mer.

ektenyheter