Første tilbud fra Staten Vegvesen var 1,7 millioner kroner. Nå har denne summen økt
til 1,8 pluss omkostninger, ifølge Horne.
Les mer.

ektenyheter