Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara, ser poenget, og sier at «vi sier ikke at gaupe og jerv har spist 47.000 dyr, men de kan ha drept så mange.»
Les mer.

ektenyheter