– Det er en risiko for at det blir verre. Vi prioriterer de midlene vi har så godt vi kan, men det totale etterslepet øker. Vi skulle ha byttet ut mer av det gamle, sier Gorm Frimannslund, infrastrukturdirektør i Jernbaneverket, til VG.
Les mer.

ektenyheter