Det er avgjørelser som kan ha stor betydning for noens liv. I tillegg må han møte i retten, noe som kan ta syv – åtte dager med arbeid, når man tar med tiden det tar å sette seg inn i saken, forberede, delta på dommeravhør når det er påkrevd og selve hovedforhandlingen.
Les mer.

ektenyheter