– Jo, men innenfor de rammer som gjelder, og i denne saken mener vi huseieren
har gått utover de begrensningene, sier byggesakssjefen.
Les mer.

ektenyheter