– 40 prosent av elevene i videregående skole kommer ikke fra økonomisk vanskeligstilte familier, sier Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre. Han forventer at Torbjørn Røe Isaksen endrer stipendordningen.
Les mer.

ektenyheter