Det Reymert siktet til, eller burde siktet til, var å gå omveien gjennom et OL, ikke IOC spesifikt. Og det er fordi brorparten av de offentlige kostnadene til Oslo2022 ikke består av varige investeringer i anlegg og infrastruktur, men i gjennomføringskostnader. Investeringene i idrettsanlegg er beregnet til 3,67 milliarder. Investeringene i samferdselstiltak beløper seg 2,64 milliarder, hvorav kvalitetssikrer DnV GL mener at 1,55 milliarder består av investeringer som uansett ville ha kommet (signalanlegg og nye T-banevogner). Ja-siden innvender at det ikke er så enkelt som å bruke budsjettets inndeling i investeringer og gjennomføring, siden det i gjennomføring også ligger en del utgifter til utstyr for politiet som kommer til nytte i etterkant. Kulturdepartementets kvalitetssikrer DnV GL er enig i dette (), og beregner verdien av dette til 660 millioner. Som vi ser det bare en mindre del av de samlede nettokostnadene på 21,7 milliarder (etter at IOCs tilskudd er regnet med) som går til investeringer – varige verdier.
Les mer.

ektenyheter